ISW Westland Vakcollege

ISW Westland Vakcollege

De Technotheek bevindt zich in het gebouw van ISW Westland Vakcollege in Naaldwijk. Het ISW Westland Vakcollege vormt samen met de school ISW Westland Praktijkcollege een school die opleidt tot het vmbo en het Praktijkonderwijs. 

Leerlingen worden voor het  vmbo-niveau opgeleid en voorbereid op het mbo. Wanneer leerlingen van het praktijkonderwijs komen, worden zij voorereid op het mbo. Van daaruit worden de leerlingen verder voorbereid voor een goede start op de arbeidsmarkt. Vanaf dag één wordt op deze scholen in alle vakken op een actieve, praktische manier geleerd.

ISW Westland Vakcollege werkt met een nieuwe onderwijsvisie: ‘leren door doen’. Doen, maatwerk en persoonlijke ontwikkeling zijn de drie pijlers voor het onderwijs op de school. Er wordt gewerkt volgens de methode van het vmbo Vakcollege. Dit betekent een praktische voorbereiding op het mbo in vier verschillende vakrichtingen. Vanwege de technische inslag is deze school uitermate geschikt als locatie voor de Technotheek. Er zijn dan ook meerdere inspirerend ingerichte technieklokalen te vinden, naast de ruimten van de Technotheek.