Doorlopende leerlijnen

Het onderwijsaanbod van ISW Westland Vakcollege richt zich op verschillende aspecten van de techniek, met een focus op vakmanschap. Huidige technieken en actuele thema’s komen ruimschoots aan bod in het programma.

ISW Westland speelt continu in op de vele innovaties in de technieksector. De school gaat naast het ontwikkelen van een Technotheek en het updaten van het huidige techniekonderwijs, samen met het bedrijfsleven een aanpak ontwikkelen om nieuwe technieken te borgen in het onderwijsaanbod, zodat dit ook in de toekomst up-to-date blijft.  Dit betekent constante kennisdeling met het bedrijfsleven, waarbij de partners (zowel onderwijs als convenanten) continu sensitief zijn op ontwikkelingen en samen nadenken hoe deze in het onderwijs gebracht worden. 

 

 

Doorlopende leerlijnen
vmbo naar mbo

vmbo naar mbo

We gaan het aanbod van doorlopende leerlijnen vanuit het vmbo naar het mbo niet alleen borgen en (door)ontwikkelen, maar ook uitbreiden naar mogelijk niveau 4. Vanuit het bedrijfsleven is daar veel vraag naar. Daarom gaan we hiervoor al in het vmbo mogelijkheden bieden. Deze doorlopende leerlijnen worden onder andere gecreëerd middels keuzevakken, modules en opdrachten en er zal nauwe afstemming plaatsvinden met de betrokken mbo’s en regionale bedrijven. We gaan gericht aan de slag om nieuw onderwijsaanbod voor de branche techniek te ontwikkelen. Doel is om een dekkend aanbod te creëren voor alle onderwijs niveaus, afgestemd op de behoeften van de arbeidsmarkt.