Onderwijsprogramma

De Technotheek is gevestigd in het ISW Westland Vakcollege. De school heeft professioneel ingerichte vaklokalen en daarnaast samenwerking met ongeveer 150 bedrijven uit de regio.

Deze school werkt met een nieuwe onderwijsvisie. Leren door doen, maatwerk en persoonlijke ontwikkeling zijn de drie pijlers voor het onderwijs op de nieuwe school. Er wordt gewerkt volgens de methode van het Vakcollege. Dit betekent een praktische voorbereiding op het mbo, voor vier verschillende vakrichtingen. Vanaf dag één wordt in alle vakken op een actieve, praktische manier geleerd. In leerjaar 1 en 2 is er een mix van verschillende algemeen vormende en praktijklessen, voordat er een profielkeuze wordt gemaakt. In leerjaar 3 en 4 kiest de leerling een profiel en wordt er begonnen met het schoolexamen, waarna het centraal schriftelijk en praktisch examen volgt.. Met een diploma op zak heeft de leerling toegang tot mbo 2,3 en 4! 

Na de onderbouw werkt de een leerling bij ISW Westland Vakcollege in de bovenbouw verder aan zijn of haar basis als vakman of vakvrouw. In de bovenbouw kunnen vier profielen gekozen worden.

Economie & Ondernemen (E&O) Zorg en Welzijn (Z&W) Produceren, Installeren & Energie (PIE) Bouwen, Wonen & Interieur (BWI)