Wat doen we

In een hoog tempo volgen ontwikkelingen elkaar op en de technologische wereld verandert snel. Om goed te kunnen leven en werken in de technologische samenleving van nu en in de toekomst, bereiden we de jeugd in de Technotheek hier zo goed mogelijk op voor. Onderwijs in technologie en techniek is anno 2022 een essentieel goed. 

Technotheek Westland laat leerlingen van het primair en voortgezet onderwijs kennis maken met wetenschap, technologie en digitale vaardigheden. In de Technotheek dagen we jongeren uit en stimuleren we creativiteit en ondernemerschap. Ze gaan op onderzoek uit en leren in oplossingen te denken: kennis en vaardigheden die in de 21e eeuw onmisbaar zijn. Daarnaast draagt aandacht voor de maatschappij (burgerschap) eraan bij dat jongeren uitgroeien tot volwaardige burgers en worden ze goed voorbereid om actief deel te nemen in de technologische samenleving.  

 

Wat doen we