Samenwerken

Samenwerken

Het bedrijfsleven wordt geconfronteerd met een oplopend tekort aan goed geschoold personeel. Dat is landelijk zo, maar ook in regio Westland. ISW ziet het als een maatschappelijke opdracht om hieraan bij te dragen. Daarom zet ISW in op onderwijsvernieuwing met het regionale bedrijfsleven en is er een duurzame samenwerking met onze convenantpartners in de regio. Zo is er ISW onderneemt, het bedrijfsbureau dat onderwijs en bedrijfsleven met elkaar verbindt. ISW onderneemt organiseert voor leerlingen bedrijfsbezoeken, casussen en gastcolleges, om ze kennis te laten maken met de toekomstige arbeidsmogelijkheden in de regio. Daarnaast lopen de leerlingen van het vmbo een aantal weken meeloopstage bij een Westlands bedrijf naar keuze. Samen met onze partners –de bedrijven uit de regio– zorgen we ervoor dat de leerling van nu zich kan ontwikkelen tot de medewerker van morgen.

Toekomst

Techniek en technologie gaan een steeds grotere rol spelen. Zeker in regio Westland, dat is doordrenkt met de meest innovatieve oplossingen en technologische toepassingen. Kennismaking met techniek en technologie staat dan ook centraal in de Technotheek Westland. De Technotheek draagt nog verder bij in het kennismaken met het bedrijfsleven. In de Technotheek ontmoeten jongeren en bedrijven elkaar en spelen bedrijven een belangrijke, initiërende, rol. Zij kunnen in de Technotheek een gastles geven over het eigen bedrijf of product, maar ook een training voor het eigen personeel in de avonduren. We zoeken continu naar het creëren van meerwaarde voor de leerlingen en het bedrijfsleven.

Toekomst