Docenten

De Technotheek is de aanjager van innovatief technologie-onderwijs. Een team onderwijsontwikkelaars ontwikkelt, naast reguliere onderwijsactiviteiten, ook speciale lesprogramma’s, lespakketten en leerlijnen. Docenten kunnen hierop aanhaken zodat de lessen optimaal in de klas kunnen worden opgenomen. Docenten van het primair- en voortgezet onderwijs en van het MBO of HBO kunnen met een klas de Technotheek bezoeken. In de Technotheek kan de koppeling worden gemaakt met het eigen vakgebied. Ook is het ook mogelijk om samen met collega’s van de sectie een projectdag te organiseren of een workshop aan de eigen leerlingen te doceren. Er is altijd ondersteuning van de medewerkers van de Technotheek.

Docenten