Innoverende techniek regio

Westland is uniek in de wereld. Als het gaat om innovatie, economie en duurzaamheid, dan behoort Westland tot de internationale top. Dit hebben we te danken aan de stevige bedrijvigheid in de regio. Van zorg en energievoorziening tot bouw, ICT en industrie: technologie is niet weg te denken uit de regio. In de regio zit een enorme potentie en kracht. Voor behoud van de internationale toppositie is gekwalificeerd personeel nodig. De komende jaren ontstaat er echter een grotere behoefte aan gekwalificeerd personeel op alle niveaus. Personeel dat voor een groot deel te vinden is op de ISW-scholen. ISW beschouwt het als een maatschappelijke opdracht om -als grootste opleidingsinstelling in de regio- kansen inzichtelijk te maken voor alle leerlingen in Westland en ze zo te laten zien welke potentie de regio biedt. Met inspirerend en uitdagend onderwijs bereiden we de jeugd voor op de arbeidsmogelijkheden en kansen in de regio.

Innoverende techniek regio