STOHA

De Technotheek is mogelijk gemaakt door de subsidiegelden vanuit STOHA. Deze regeling stimuleert samenwerking in de regio. Het onderwijs wordt efficiënter en relevanter wanneer technische scholen de basisscholen en het bedrijfsleven samenwerken met elkaar. STOHA staat voor Sterk Techniekonderwijs Haaglanden. Het betreft de regio Den Haag, Westland, Rijswijk, Leidschendam/Voorburg en Delft. Aan het programma doen 26 vo-scholen mee en een groot aantal bedrijven uit de regio.

WAT IS HET DOEL VAN STOHA?

De regeling Sterk Techniekonderwijs 2020-2023 moet leiden tot een breed en kwalitatief hoogstaand technisch onderwijsaanbod. De regio staat voor een aantal  kwalitatieve uitdagingen in het technisch vmbo: onderwijsinnovatie, aansluiting van het vmbo op het mbo, professionalisering van docenten, aanbod van state-of- the-art techniekfaciliteiten en loopbaanoriëntatie. De kwantitatieve uitdagingen bevinden zich in de uitstroom van het technisch mbo naar de technische arbeidsmarkt, het tekort aan bevoegde techniekdocenten en het tekort aan techniekdocenten met up-to-date vakkennis en vaardigheden.

De ambitie van de regio Haaglanden is drieledig:

  1. De instroom in de technische vmbo profielen vergroten;
  2. De doorstroom van het technisch vmbo naar het technisch mbo vergroten;
  3. De doorstroom van het technisch mbo naar de technische arbeidsmarkt vergroten.

HOE WIL STOHA DIT DOEL BEREIKEN?

Bij de start van het programma zijn in 2019 vijf programmalijnen geformuleerd waarlangs de uitdagingen worden aangepakt:

  1. Samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven
  2. Instroom en professionalisering van techniekdocenten
  3. Techniekfaciliteiten
  4. Innovatie onderwijs en doorlopende leerlijnen
  5. LOB en promotieactiviteiten.

De programmalijnen en de activiteiten bieden voldoende focus en kader voor het realiseren van de ambities. De ontwikkeling en realisatie van Technotheek Westland is voortgekomen uit programmalijn 3: Techniekfaciliteiten.

Contactpersoon STOHA

Janke Westerhuis, programmamanager
j.westerhuis@rocmondriaan.nl
06-51239870