Wat is Technotheek Westland Vakcollege?

Technotheek Westland op ISW Westland Vakcollege is een inspirerende ervaar-, experimenteer- en leeromgeving voor Westlandse jongeren tussen de 10 en 19 jaar. Het is een ‘opleidingscampus’ waar leerlingen, studenten van het MBO en HBO, docenten en bedrijven bij elkaar komen en samenwerken aan innovatieve projecten. Leerlingen van andere ISW-locaties, maar ook basisscholen zijn hier welkom om de wereld van Techniek & technologie te ontdekken.  

Wat is Technotheek Westland Vakcollege?
Waarom?

Waarom?

Het ISW Westland Vakcollege is vmbo-locatie die opleidt tot het vmbo en voorbereid op het mbo. Vanaf dag één wordt op deze scholen in alle vakken op een actieve, praktische manier geleerd. ISW Westland Vakcollege werkt met een onderwijsvisie: ‘leren door doen’. Doen, maatwerk en persoonlijke ontwikkeling zijn de drie pijlers voor het onderwijs op de school. In de Technotheek kan je doen door te onderzoeken, ervaren en ontdekken. 

Het ISW Westland Vakcollege is groot geworden door de profielkeuzes techniek (bouwen, wonen & interieur en produceren, installatie & techniek). De school werkt samen met zo’n 150 bedrijven uit de regio. Het onderwijsaanbod van ISW Westland Vakcollege richt zich op verschillende aspecten van de techniek, met een focus op vakmanschap. Huidige technieken en actuele thema’s komen ruimschoots aan bod in het programma.  Een uitdagende en innovatieve technologie ruimte op deze locatie is daarom onmisbaar.  

Wat doen we?

In deze Technotheek wordt continu ingespeeld op de vele innovaties in de technieksector. Samen met het bedrijfsleven – de convenanten – wordt het techniekonderwijs geüpdatet, maar er wordt ook een aanpak ontwikkeld om nieuwe technieken te borgen in het onderwijsaanbod. Dit betekent constante kennisdeling met het bedrijfsleven, waarbij de partners (zowel onderwijs als convenanten) continu sensitief zijn op ontwikkelingen en samen nadenken hoe deze in het onderwijs gebracht worden, passend bij de huidige arbeidsmarkt. 

De thema's digitale geletterdheid en de zeven bètawerelden van techniek staan centraal in de Technotheek op deze locatie. Omdat leerlingen op deze locatie een keuze kunnen maken voor de verschillende profielen: bouwen, wonen & interieur (BWI), produceren, installatie & techniek (PIE), zorg & welzijn (Z&W) of economie & ondernemen (E&O) maken we binnen elk profiel en elk vak een koppeling met technologie en innovatie welke te vinden is in de Technotheek. Zo gaan leerlingen Z&W aan de slag met het opnemen van een tutorial over de nieuwste kapperstechnieken. Leerlingen BWI werken in teamverband aan het ontwerpen van domotica voor een Tiny House. En Leerlingen E&O nemen een podcast op over marketingtoepassingen. Vaak wordt dit gedaan in opdracht van het bedrijfsleven of in samenwerking met een mbo-opleiding. De mogelijkheden zijn eindeloos in de Technotheek op Westland Vakcollege. 

Bekijk de onderwijsmaterialen ›

Wat doen we?